Φυσικές Επιστήμες

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Στο πλαίσιο μιας πρώτης ενασχόλησης των μαθητών του δημοτικού με τις φυσικές επιστήμες, το περιβάλλον και την τεχνολογία, πρώτη προτεραιότητα για μας αποτελεί όχι μόνο η παροχή γνώσης και εκπαίδευσης στους μαθητές μας, αλλά κυρίως η δημιουργία των προϋποθέσεων εκείνων που θα δώσουν στα παιδιά το κίνητρο να αγαπήσουν τη Φυσική, τη Χημεία, τη Βιολογία και γενικότερα να γνωρίσουν τη μαγεία των φυσικών επιστημών.

Η Γνώση αποκτά βιωματικό χαρακτήρα μέσα από απλά πειράματα, βίντεο, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ομαδικές εργασίες και επιλεγμένες εκπαιδευτικές επισκέψεις.