Τα Νέα μας

ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Τετάρτη, 25 Μάι 2022
@ Μουσεία - Αρχαιολογικοί χώροι

Μετά την ολοκλήρωση του κεφαλαίου για τον Μυκηναϊκό πολιτισμό στο μάθημα της Ιστορίας, επισκεφθήκαμε το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο επισκέφθηκαν, με σκοπό να γνωρίσουμε την πλούσια συλλογή προϊστορικών αντικειμένων του Μυκηναϊκού πολιτισμού. Οι μαθητές παρατήρησαν προσεκτικά τα ευρήματα των πολύχρυσων Μυκηνών και τον Θησαυρό του Ατρέα. Επιτύμβιες στήλες, τοιχογραφίες, όπλα, διαδήματα, προσωπίδες, κοσμήματα, σφραγίδες, αγγεία και εργαλεία ήταν ορισμένα από τα εκθέματα που σχεδίασαν σε ατομικά φύλλα εργασίας κατά την ξενάγησή τους στο μουσείο.