Διαθεματικές Εργασίες

Στ' Τάξη

Resilience - Ψυχική Ανθεκτικότητα

Resilience - Ψυχική Ανθεκτικότητα

Resilience - Ψυχική Ανθεκτικότητα

Τρίτη, 19 Απριλίου 2022
@ Στ' Τάξη

Ένα ποίημα του TupacShakurTheRosethatgrewfromtheConcreteήταν το έναυσμα για σκέψη. Αντιστεκόμαστε στις δυσκολίες, θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν αποτυχίες, αλλά ευκαιρίες για να ξαναπροσπαθήσουμε. Βάζουμε στόχους και με σκληρή δουλειά καταφέρνουμε το αδύνατο. Εμπνευστήκαμε από τα παιδιά που ακόμα και τώρα παλεύουν με αντίξοες συνθήκες. Υποσχεθήκαμε να παλέψουμε για έναν καλύτερο κόσμο. Τα μηνύματά μας έντονα δημιουργικά: ζωγραφική, παρότρυνση με θετικά μηνύματα από ποιητές και φιλοσόφους, ακόμα και ποίηση στα αγγλικά. Παρουσιάσαμε τα όσα μάθαμε στους μαθητές των Δ΄ και Ε΄ τάξεων. 

“A New Generation” by Iliana Patsouraki

160 million children in child labour worldwide

Their hopes, their future, their dreams have died

They’re tired and sad and hopeless, it seems

They shouldn’t be working but focusing on dreams

At such a young age

they work long hours with very little pay

Let’s raise our voices

There must be a way

Why are people so indifferent

and not fighting for children’s rights?

If we all cared enough and showed support,

children could laugh, play and fly their kites

So, let’s say NO to child labour,

and YES to education

with the hope of building

AHAPPΙΕRGENERATION!