Τέχνη και Πολιτισμός

Η παιδεία για το σχολείο μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την Τέχνη και τον Πολιτισμό, γι' αυτό και κατέχει σημαντικό ρόλο στην καθημερινή μας ζωή.
Στη διάρκεια των σχολικών χρόνων τα παιδιά παίρνουν μέρος σε θεατρικές παραστάσεις. Σκοπός μας δεν είναι να αναδείξουμε ταλέντα ή ξεχωριστές καλλιτεχνικές προσωπικότητες. Οι ρόλοι και οι ευθύνες μοιράζονται εξίσου σε όλα τα παιδιά. Αυτό που επιδιώκουμε είναι ο ενθουσιασμός της συνύπαρξης και της συνεργασίας. Η αποδοχή και η προβολή του καλύτερου εαυτού. Η γνώση που κερδίζεται μέσα από το βίωμα και τη δημιουργική σκέψη. Η ολοκλήρωση μιας -θεατρικής- πράξης που έρχεται σαν χαρούμενη επιβράβευση της προσπάθειας.
Η ελληνική πεζογραφία και ποίηση, τα δημοτικά και τα έντεχνα σύγχρονα τραγούδια, η εκφραστική κίνηση, η εικαστική προσέγγιση είναι η βάση για τις περισσότερες παραστάσεις μας, που γίνονται πότε στην αίθουσα ή την αυλή του σχολείου και πότε σε άλλους θεατρικούς χώρους.
Παράλληλα τα παιδιά διδάσκονται κάθε εβδομάδα Ιστορία της Τέχνης, ενώ πραγματοποιούνται πολύ συχνά πολιτιστικές δραστηριότητες στον χώρο του σχολείου μας, αλλά και εκτός. Η προσπάθειά μας στοχεύει στο να έρθουν οι μαθητές σε άμεση επαφή με τον πολιτισμό, να καταλάβουν τη συνέχειά του και να συνειδητοποιήσουν τη σημασία του για το σήμερα.