Διαγωνισμός Odysseus II - Skywalkers


Στ’ τάξη


Οι μαθητές της Στ’ τάξης του σχολείου μας έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό Odysseus II, που προσφέρει στους μαθητές την ευκαιρία να σκεφτούν για την εξερεύνηση του διαστήματος, μέσα από τη δημιουργία μιας εικόνας σχετικής με τα θέματα του διαγωνισμού. Η συμμετοχή ήταν εθελοντική, αλλά σχεδόν όλοι οι μαθητές μας έφεραν εξαιρετικά έργα.