«Σιωπή… διαβάζουμε!»

Παιδιά και δάσκαλοι φέρνουμε από το σπίτι μας ένα βιβλίο της προτίμησής μας. Ένα κουδούνι αλλιώτικο χτυπά μια φορά την εβδομάδα. Αφήνουμε ό,τι κάνουμε και διαβάζουμε το βιβλίο μας σιωπηλά για δεκαπέντε λεπτά.
Ως αναγνώστες έχουμε δικαίωμα να απολαμβάνουμε την ανάγνωση του βιβλίου μας με ηρεμία και με σεβασμό στους γύρω μας. Χαρίζουμε, ακόμη, στον εαυτό μας την ευχαρίστηση να σταματάμε λίγο από τη βιασύνη της καθημερινότητας.
Υιοθετούμε με αυτόν τον τρόπο, σιγά σιγά και βιωματικά, την κουλτούρα της ανάγνωσης και της βιβλιοθήκης...

Παιδιά και δάσκαλοι φέρνουμε από το σπίτι μας ένα βιβλίο της προτίμησής μας. Ένα κουδούνι αλλιώτικο χτυπά μια φορά την εβδομάδα. Αφήνουμε ό,τι κάνουμε και διαβάζουμε το βιβλίο μας σιωπηλά για δεκαπέντε λεπτά.
Ως αναγνώστες έχουμε δικαίωμα να απολαμβάνουμε την ανάγνωση του βιβλίου μας με ηρεμία και με σεβασμό στους γύρω μας. Χαρίζουμε, ακόμη, στον εαυτό μας την ευχαρίστηση να σταματάμε λίγο από τη βιασύνη της καθημερινότητας.
Υιοθετούμε με αυτόν τον τρόπο, σιγά σιγά και βιωματικά, την κουλτούρα της ανάγνωσης και της βιβλιοθήκης...

siopili anagnosi