Μουσικο-κινητική Αγωγή


Η πρώτη επαφή με τη μουσική γίνεται μέσα από διαφορετικές δραστηριότητες. Τα παιδιά με τη βοήθεια μουσικοκινητικών παιχνιδιών μαθαίνουν να ασκούν τόσο την ακοή και τη μνήμη όσο και τη συγκέντρωσή τους. Καλλιεργούν τη φωνή τους, ώστε να τραγουδούν ορθά και με ευχαρίστηση. Μαθαίνουν να αποδίδουν με ακρίβεια απλά ρυθμικά σχήματα και να τα ερμηνεύουν με διάφορα μέσα, όπως το σώμα και τα μουσικά όργανα (μέθοδος Orff). Το μάθημα της μουσικής γίνεται τρεις φορές την εβδομάδα. Το σχολείο διαθέτει ξεχωριστή αίθουσα με πιάνο, αρμόνιο, ξυλόφωνα, μεταλλόφωνα και άλλα κρουστά όργανα. Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς πραγματοποιείται μουσικοθεατρική παράσταση.

IMG 1755IMG 1750